Mẫu đơn tố cáo dạy thêm trái phép

1 37

Mẫu đơn tố cáo về việc dạy thêm trái phép là gì? Mẫu đơn tố cáo về việc dạy thêm trái phép gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn tố cáo dạy thêm trái phép là gì?

Mẫu đơn tố cáo dạy thêm trái phép là mẫu đơn được lập ra để tố cáo về việc dạy thêm trái phép. Mẫu đơn nêu rõ nội dung tố cáo, thông tin người làm đơn...

2. Mẫu đơn tố cáo về việc dạy thêm trái phép

Mẫu đơn tố cáo dạy thêm trái phép

Mẫu đơn tố cáo dạy thêm trái phép là mẫu đơn được lập ra để tố cáo về việc dạy thêm trái phép.

Mẫu đơn tố cáo dạy thêm trái phép nêu rõ:

Thông tin của người làm đơn

Nội dung tố cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 37
Thủ tục hành chính Xem thêm