Mẫu đơn trình báo công an

39 104.679

Mẫu đơn trình báo công an

Mẫu Đơn xin trình báo công an về một sự việc nào đó đã được diễn ra nhưng có thể không như mong muốn. Đơn trình báo công an về một bên phá vỡ hợp đồng hoặc cố tình không thực hiện những điều khoản trong hợp đồng trước đó, có sự thống nhất giữa hai bên đương sự, cần có sự can thiệp phân giải, giải quyết của công an hay trình báo công an do mất trộm tài sản những vấn đề trong cuộc sống liên quan tới pháp luật cần trình báo công an. Mời các bạn cùng xem và tải về bản đơn tường trình công an tại đây.

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu NA12: Đơn xin thường trú, tạm trú

Mẫu đơn trình báo công an như sau:

Mẫu đơn trình báo công an
Mẫu đơn trình báo công an

Nội dung cơ bản của mẫu đơn trình báo mất tài sản với Công an như sau:

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------------

ĐƠN XIN TRÌNH BÁO

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………...

Tôi tên là:……………………………………………………….................................................

CMND số: …………………………………………………….…..............................................

ĐKHKTT: ………………………………………………………................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:

Thứ nhất:

Vào ngày …………………………………………………………………....................................

Tiếp theo,………………………………………………………………….....................................

Khoảng một tháng sau ngày ký hợp đồng (…/…/20…) sau nhiều lần yêu cầu chị ….. vẫn cố tình không thực hiện. Do đó tôi đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc nhưng ……….. khất lần và cố tình không thực hiện.

Thứ hai:

Ngày …/…./…..

………………………………………………………………………………………..........................

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên ………………………………….................................

………………………………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………………………………..........................

Như vậy, hành động của……… chứng tỏ chị ta đã có ý định lừa đảo tôi và Công ty …….từ trước (………) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty …………….., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến quyền tài sản của công dân...............................................................................................

………………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………………............................

Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

………………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………………............................

Xin chân thành cảm ơn.

  ............, ngày .... tháng .... năm............
Tài liệu kèm theo:
..........................
Người làm đơn

Mẫu đơn trình báo công an số 2 là mẫu đơn trình báo mất tài sản, được dùng khi bạn mất tài sản nào đó và muốn báo công an, nhờ sự can thiệp giúp đỡ từ phía công an. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------***-------------

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN

Kính gửi: .......................................................

Sinh ngày....... tháng ....... năm ......tại: ......................................................................

Tôi tên: ....................................................................................................................

Nghề nghiệp: ............................................................................................................

Chứng minh nhân dân: ...............Ngày cấp: .......................Tại: ..................................

Thường trú tại số: ....... đường: ........................... Phố: .............................................

Phường (xã, TT): ..................................... Quận (huyện): ..........................................

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ...... tháng ...... năm .........

Tôi có mất: ..............................................................................................................

................................................................................................................................

Tại: .........................................................................................................................

................................................................................................................................

Lý do mất tài sản: .....................................................................................................

.................................................................................................................................

  ............, ngày .... tháng .... năm ......
  Người viết đơn
   Người chứng thứ nhất Người chứng thứ hai

XÁC NHẬN
của cơ quan có thẩm quyền

39 104.679
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn trình báo công an để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm