Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

Đơn xác nhận mất đăng ký xe máy

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy trình bày về việc mất giấy tờ xe máy với cơ quan công an với mong muốn tìm được giấy tờ của mình. Đơn gồm thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, số Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú), ghi rõ tài sản bị mất, địa điểm mất ở đâu và lý do.

Nội dung của đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ XE MÁY

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………...

Trích yếu: …………………………………………………………………………………….

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..……………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..…

Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..…..

Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..………………

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm …………………………….

Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

Tại: …………………………………………………………………………………….………

Lý do mất tài sản: ……………………………………...………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………, ngày …. tháng …. năm …...

Người viết đơn

Người chứng thứ nhất

Người chứng thứ hai

 Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

Đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

Đánh giá bài viết
2 21.124

Video đang được xem nhiều

Thủ tục hành chính Xem thêm