Mẫu đơn xin cải tạo đất đồi

1 551

Mẫu đơn xin được cải tạo đất đồi là gì? Mẫu đơn xin được cải tạo đất đồi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cải tạo đất đồi là gì?

Mẫu đơn xin cải tạo đất đồi là mẫu đơn được lập ra để xin được cải tại đất đồi. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xin cải tạo, người làm đơn...

2. Mẫu đơn xin được cải tạo đất đồi

Mẫu đơn xin cải tạo đất đồi

Mẫu đơn xin được cải tạo đất đồi là mẫu đơn thường được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được phép cải tạo đất do đất đã xuống cấp không thể tiếp tục trồng cây tại khu đất đó.

Mẫu đơn xin được cải tạo đất đồi gồm các nội dung sau:

+ Thông tin người làm đơn

+ Lý do xin cải tạo

+ Thông tin khu đất xin cải tạo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 551
Thủ tục hành chính Xem thêm