Mẫu đơn xin cấp bằng lái xe trước thời hạn

1 40

Mẫu đơn xin được cấp bằng lái xe trước thời hạn là gì? Mẫu đơn xin được cấp bằng lái xe trước thời hạn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp bằng lái xe trước thời hạn là gì?

Mẫu đơn xin cấp bằng lái xe trước thời hạn là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại bằng lái xe trước thời hạn. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xin cấp, thông tin bằng lái xe...

2. Mẫu đơn xin được cấp bằng lái xe trước thời hạn

Mẫu đơn xin cấp bằng lái xe trước thời hạn

3. Nội dung mẫu đơn xin cấp bằng lái xe trước thời hạn

Sau khi thi sát hạch lý thuyết và thực hành hạng B2 và C. Thời gian để chờ lấy giấy phép lái xe theo quy định của Sở GTVT là từ 7-14 ngày. Như vậy là nếu vượt qua cả phần thi thực hành và thi lý thuyết sát hạch bằng lái xe B2 và C thì sau 7-14 ngày bạn sẽ nhận được giấy phép lái xe. Tuy nhiên đôi khi người thi bằng lái xe lại có nhu cầu muốn xin cấp bằng lái xe trước thời hạn thì các bạn có thể làm đơn xin cấp bằng lái xe trước thời hạn để gửi đến cơ quan chức năng.

Nội dung mẫu đơn xin cấp bằng lái xe trước thời hạn các bạn cần ghi rõ thông tin người làm đơn, lý do cần nhận giấy phép lái xe trước thời hạn (nội dung lý do xin cấp bằng lái xe trước thời hạn cần mang tính thuyết phục cao).

Ngoài ra các bạn phải gửi kèm theo kết quả của kỳ thi sát hạch bằng lái xe và hồ sơ đăng ký thi bằng lái xe.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 40
Thủ tục hành chính Xem thêm