Mẫu đơn xin cấp cột điện

1 46

Mẫu đơn xin cấp cột điện là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp cột điện là gì?

Mẫu đơn xin cấp cột điện là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp cột điện. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp cột điện, lý do xin cấp...

2. Mẫu đơn xin cấp cột điện

Mẫu đơn xin cấp cột điện

Mẫu đơn xin cấp cột điện thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp cột điện.

Mẫu đơn xin cấp cột điện gồm những nội dung sau:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin cấp

+ Lý do xin cấp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 46
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm