Mẫu đơn xin cấp giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt

Mẫu đơn xin cấp giấy nộp tiền mặt vào ngân sách nhà nước

Ngoài việc nộp thuế qua mạng điện tử thì các bạn đều có thể nộp thuế bằng tiền mặt ở các kho bạc nhà nước. Trong bài viết này VnDoc xin được gửi đến các bạn mẫu đơn xin cấp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để các bạn cùng tham khảo.

Nội dung mẫu đơn xin cấp giấy nộp tiền mặt vào NSNN

CÔNG TY .......

-----------------

Số: ...../CV-..........

V/v: Xin cấp giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

......, ngày ..... tháng ..... năm ....

Kính gửi: - CHI CỤC THUẾ ....................................................................................................................................................

Công ty ............., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............. do phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư ............. cấp ngày ..................... Mã số thuế: .................... cấp ngày .......................................................................................

Hiện nay, công ty chúng tôi đang tiến hành các thủ tục kê khai và nộp thuế tại chi cục thuế ...................................................

Để hoàn tất các thủ tục về Thuế, kính đề nghị Quý chi cục cấp cho công ty chúng tôi một quyển giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Mẫu đơn xin cấp giấy nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước

đơn xin cấp giấy nộp tiền mặt vào NSNN

Đánh giá bài viết
1 388
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm