Mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm thi năng lực

1 13

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm thi năng lực để bạn đọc cùng tham khảo nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm thi năng lực là gì?

Mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm thi năng lực là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại giấy báo điểm thi năng lực. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xin cấp, lý do xin được cấp lại...

2. Mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm thi năng lực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

………… , ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY BÁO ĐIỂM THI NĂNG LỰC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường

– Phòng Đào tạo Trường

– Căn cứ Luật Giáo dục đại học 2012;

Em tên là: ……………………………………………………………………….…….

Ngày sinh: ………………………………………………………………….…………

Số điện thoại: ……………………………………………………………….…………

CMT số ………………….. cấp ngày … tháng … năm … tại ……………………

Mã số sinh viên: ………………………………………………………………………

Khóa: ………………………………………………………………………….………

Khoa: ………………………………………………………………….………………

Em xin trình bày sự việc như sau: Ngày … tháng … năm … em nhận được Giấy báo điểm thi năng lực số …Ngày … em đi xe buýt và bị kẻ xấu giật mất túi xách chứa Giấy báo điểm.

Qua sự việc trên em làm đơn này với mong muốn:

Phòng Đào tạo trường cấp lại cho em Giấy báo điểm thi năng lực để có thể hoàn tất thủ tục nhập học.

Kính mong Phòng Đào tạo trường xem xét và giải quyết.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm thi năng lực

Mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm thi năng lực

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm