Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

1 8.968

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận lớp Đảng viên mới. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, đơn vị công tác, lý do xin cấp lại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới tại đây.

Nội dung cơ bản của đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

Kính gửi: - Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị ….............................

Tên tôi là: ..........................................................................................

Ngày sinh: ..................................................; Nơi sinh: .....................

Đơn vị công tác: ...............................................................................

Đã tham gia lớp: ..............................................................................

Từ ngày …….. tháng……..năm…….. đến ngày…….. tháng……..năm……..

tôi làm đơn này xin được cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Lý do:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Kính mong được sự giúp đỡ của Trung tâm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

..............., ngày...tháng...năm...

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ

HOẶC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Người làm đơn

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Đánh giá bài viết
1 8.968
Thủ tục hành chính Xem thêm