Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách

1 27

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách cho mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách là gì?

Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp thẻ đọc sách. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp thẻ, lý do xin cấp...

2. Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách

Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách

Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện.

Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách gồm những nội dung:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin cấp thẻ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 27
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm