Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Hướng dẫn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Giới thiệu

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho hộ gia đình, cá nhân muốn thay đổi mục đích sử dụng của mảnh đất mà mình đang sở hữu. Bạn đọc có thể tải miễn phí mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất này về và sử dụng, tham khảo khi cần chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất mà mình mong muốn. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất tại đây.

Mẫu 04a/ĐK - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

                       - Ủy ban nhân dân quận, huyện………………

                  - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):...............................

2. Chứng minh nhân dân số:……........................…… do……cấp ngày…......tháng..…….năm……..……

3. Địa chỉ thường trú :................................................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:................................................................................Điện thoại:......................................

5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện):............do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số.............do (Ủy ban nhân dân................) cấp ngày............tháng...........năm

6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:............m2 , với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên….....lập ngày...tháng....năm......) hoặc trích lục bản đồ địa chính số….ngày………của ............

7. Mục đích sử dụng mới:............................................................................................................................

8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):..............................................................................................

9. Cam kết :...................................................................................................................................................

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):

                                                                  ................, ngày.........tháng......năm.........
  Người xin chuyển mục đích sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2 Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất.

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất trên được ban hành kèm theo Thông tư 29/2004/TT-BTNMT đã hết hiệu lực VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ban hành theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, mời các bạn cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

..............., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN 1..................................................

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 2 ....................................

1.Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất .......................

2. Địa chỉ/trụ sở chính: ...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ: ...........................................................................................................

4. Địa điểm khu đất: .......................................................................................................

5. Diện tích (m2): ...........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích: .......................................................................................

7. Thời hạn sử dụng: .....................................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có): ............................................................................................

.....................................................................................................................................

                                  Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

3 Ghi rõ họ, tên cá nhân xi sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu...); ghi thông tin về tổ chức Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế...)

 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất