Mẫu đơn xin điều trị tại căn hôn nhân vô hiệu

Mẫu đơn xin được điều trị tại căn hôn nhân vô hiệu

Mẫu đơn xin được điều trị tại căn hôn nhân vô hiệu là mẫu đơn được lập ra để xin được điều trị tại căn hôn nhân vô hiệu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin đề nghị.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được điều trị tại căn hôn nhân vô hiệu như sau:

Giáo phận .............

Giáo xứ ................

ĐƠN XIN ĐIỀU TRỊ TẠI CĂN HÔN NHÂN VÔ HIỆU

Kính thưa Đức Cha ………………………………….,

Giám Mục Giáo Phận .................................................,

Con ký tên dưới đây là ……………………………………Đt .......................

Sinh………………..tại ................................................................................

Rửa tội…………..… tại ..............................................................................

Con Ông: ...................................................................................................

và Bà: ........................................................................................................

Hiện cư ngụ tại giáo xứ .............................................................................

Con đã kết hôn dân sự với: …………………………………… Đt ...............

Sinh………………..tại ................................................................................

Rửa tội…………..… tại ..............................................................................

Con Ông: ...................................................................................................

và Bà: ........................................................................................................

Chúng con đã tổ chức đám cưới và đã có Giấy Công Nhận Kết Hôn của UBND………………………………ký ngày

Chúng con đã sống với nhau được ……….. năm và đã sinh được ………..con

Hôn nhân chúng con đã vô hiệu, do có

□- Ngăn trở tiêu hôn: ...............................................................................................

□- Thiếu thể thức kết hôn theo giáo luật.

Hiện nay chúng con vẫn tiếp tục duy trì đời sống vợ chồng nhưng không thể được cử hành ưng thuận theo thể thức giáo luật vì lý do: ........................................................

Con rất đau buồn vì đã sống rối hôn nhân, lỗi luật Giáo Hội, có tội với Chúa.

Với sự giúp đở, hướng dẫn của cha quản xứ ……………………………. con biết ơn điều trị tại căn hôn phối bao hàm việc chúng con được miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân và không buộc phải lặp lại sự ưng thuận kết hôn mà chúng con con đã bày tỏ trong kết hôn dân sự nói trên.

Con kính xin Đức Cha thương ban ơn điều trị tại căn hôn phối của chúng con để hôn nhân chúng con được thành sự theo Giáo Luật và cho con được yên tâm sống đạo.

Con cam kết:

1. Trung thành với đức tin Công Giáo và sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất đức tin;

2. Sẽ làm hết sức mình để con cái được Rửa tội và được giáo dục trong Giáo Hội Công Giáo.

Trong khi chờ đợi ân ban, kính xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con sống tốt đẹp và biết hướng tới hạnh phúc chân thật.

Con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha.

.............., ngày...tháng...năm...

Nhận xét và đề nghị của Cha Quản xứ:

…………………………………………

Phúc đáp của Đức Giám Mục Giáo Phận

Tôi chấp thuận cho hôn phối của .......................................................

Ông……………………………………và bà………………………… cử hành vào ngày …………………. tại………………………… theo thể thức dân sự được điều trị tại căn chiếu theo Giáo luật điều 1161, tức là thành sự hóa hôn phối mà không buộc phải lập lại sự ưng thuận kết hôn, bao hàm miễn chuẩn các ngăn trở và thể thức Giáo Luật.

.............., ngày...tháng...năm...

Mẫu đơn xin được điều trị tại căn hôn nhân vô hiệu

Mẫu đơn xin được điều trị tại căn hôn nhân vô hiệu

Đánh giá bài viết
1 92
Thủ tục hành chính Xem thêm