Mẫu đơn xin được rước lễ trong tình trạng lỗi luật hôn nhân

Mẫu đơn xin rước lễ trong tình trạng lỗi luật hôn nhân

Mẫu đơn xin rước lễ trong tình trạng lỗi luật hôn nhân là mẫu đơn được lập ra để xin được rước lễ trong tình trạng bị lỗi luật hôn nhân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin tình trạng lỗi luật hôn nhân, thông tin người xin rước lễ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin rước lễ trong tình trạng lỗi luật hôn nhân như sau:

Giáo phận .........................................

Giáo xứ:.............................................

ĐƠN XIN ĐƯỢC RƯỚC LỄ

TRONG TÌNH TRẠNG LỖI LUẬT HÔN NHÂN

Trọng kính: ...............................

Kính qua: Linh mục quản xứ…………………………

Con ký tên dưới đây là: ............................................................................

Sinh ngày …………….…… Tại ................................................................

Địa chỉ:……………………………........Số Đt: ............................................

I. Hiện nay con đang ở trong tình trạng lỗi luật hôn nhân vì:

(Tùy theo tình trạng bản thân đánh dấu X vào ô A hoặc B rồi các ô tương ứng.)

□ A- Con chưa kết hôn theo luật Đạo nhưng đã sống chung như vợ chồng công khai với ông/bà………………..………..…, sinh ngày …………. Ông/ bà này:

□- là người lương. □- còn độc thân, chưa kết hôn.

□- là người Công Giáo. □- có vợ/chồng trước còn sống, tên là……., kết hôn năm…

□B- Con đã kết hôn theo luật Đạo, với ông/bà …………………… ngày……………., hiện đang còn sống, nhưng con đang sống chung với ông/bà…………….…………, sinh ngày:………...,

□- là người lương. □- còn độc thân, chưa kết hôn.

□- là người Công Giáo. □- có vợ/chồng trước còn sống, tên là ………., kết hôn năm….

Chúng con đã sống chung bất hợp luật trải qua một khoảng thời gian là ……. năm, và sinh được ………….người con. Các con này:

□- đã được rửa tội.

□- chưa được rửa tội.

II. Tình trạng đạo đức của con: (đánh dấu X vào một hoặc nhiều ô)

□- Con vẫn tích cực sống đức tin và thường xuyên tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật và các ngày Lễ Buộc, nhưng không được rước lễ.

□- Con đã lơ là trong việc giữ đức tin và nay con muốn ăn năn thống hối để trở về với Chúa và tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật thường xuyên.

□- Con không thể dự lễ Chúa Nhật thường xuyên được vì lý do:…………………….…

□- Con đang có bệnh hiểm nghèo nên muốn chuẩn bị tâm hồn về với Chúa.

□- Con đã già yếu nên muốn chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng về với Chúa.

□- Chúng con sống chung nhưng không còn quan hệ xác thịt.

□- Chúng con đang muốn hợp thức hóa hôn nhân với phép chuẩn hôn nhân khác đạo.

□- Hôn nhân trước của con có hồ nghi tích cực là không thành sự nhưng con không có đủ chứng cớ để chứng minh ở Tòa Án Hôn Phối Giáo Phận.

III. Kính xin:

Con đang sống trong tình trạng lỗi luật công khai, không được phép đón nhận Bí tích Thánh Thể. Con ăn năn về tội lỗi của mình, nhưng hiện nay con gặp rất nhiều khó khăn, hầu như không thể từ bỏ tình trạng này. Con kính xin Đức Cha thương ban ơn tha thứ, miễn xá phạt vạ, và vì lòng ước ao được hiệp thông với Chúa và Hội Thánh, cho con được phép được rước lễ một số lần trong mỗi năm.

Để xứng đáng đón nhận hồng ân Thiên Chúa, con hứa sẽ tích cực sống đức tin và giáo dục con cái theo tinh thần Công Giáo.

Con chân thành tri ơn Đức Cha.

............, ngày...tháng...năm...

Xác nhận và ý kiến của cha quản xứ:

Ký tên

Chấp nhận ý nguyện người xin, cho phép được lãnh nhận bí tích Giải Tội và Thánh Thể mỗi năm .... lần.

Mẫu đơn xin rước lễ trong tình trạng lỗi luật hôn nhân

Mẫu đơn xin rước lễ trong tình trạng lỗi luật hôn nhân

Đánh giá bài viết
1 133
Thủ tục hành chính Xem thêm