Mẫu đơn xin gia nhập liên đoàn bóng đá

Mẫu đơn xin được gia nhập liên đoàn bóng đá

Mẫu đơn xin được gia nhập liên đoàn bóng đá là mẫu đơn được lập ra để xin được gia nhập vào liên đoàn bóng đá. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người xin gia nhập, câu lạc bộ bóng đá... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được gia nhập liên đoàn bóng đá như sau:

Tên cơ quan chủ quản ...............

Tên CLB .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN
GIA NHẬP LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ ................

Kính gửi: Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá ..........

(1)……………………………………………

Sau khi nghiên cứu, hoàn toàn thừa nhận tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Liên đoàn bóng đá ................. – Nhiệm kỳ ......, làm đơn này đề nghị Liên đoàn bóng đá .............. xét và công nhận (1)…………………………………. là thành viên của Liên đoàn bóng đá .....

(1)………………………….. nguyện sẽ thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ, các Nghị quyết, chủ trương, quy định của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá ............. đóng lệ phí, niên liễm đúng hạn, đầy đủ, tham gia tích cực vào hoạt động và làm tròn nghĩa vụ của một thành viên của Liên đoàn bóng đá ................ góp phần xây dựng nền bóng đá Thành phố .................. phát triển nhanh, bền vững.

Chúng tôi xin gửi kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định của Liên đoàn bóng đá .............., gồm:

- Quyết định thành lập (Hội, Câu lạc bộ, Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp chủ quản)

- Điều lệ (hoặc quy chế) tổ chức và hoạt động (của Hội, Câu lạc bộ, doanh nghiệp chủ quản).

- Danh sách Ban lãnh đạo Hội, Câu lạc bộ (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các uỷ viên…)

- Địa chỉ liên lạc.

 

.........., ngày...tháng...năm...

 

TM/ ………………………….
Ký tên (đóng dấu)

Ghi chú: (1) tên của Hội bóng đá Quận – Huyện hoặc tên của câu lạc bộ bóng đá hạng A, hạng B, phong trào, Futsal hạng A, Futsal hạng B

Mẫu đơn xin được gia nhập liên đoàn bóng đá

Mẫu đơn xin được gia nhập liên đoàn bóng đá

Đánh giá bài viết
7 1.428
Thủ tục hành chính Xem thêm