Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm

1 16

Mẫu đơn xin được cấp giấy phép vào phố cấm

Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm là mẫu đơn được lập ra để cá nhân, tổ chức có sử dụng xe tải không được lưu thông trên các cung đường trong trung tâm thành phố Hà Nội muốn xin giấy phép cho xe lưu thông vào phố cấm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được cấp giấy phép vào phố cấm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN GIẤY PHÉP VÀO PHỐ CẤM

Kính gửi PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG – CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tôi là:……………………………………. Sinh ngày………………………….……

Giấy chứng minh nhân dân số: ………..… cấp ngày …/…/… tại………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….…….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan một việc như sau:

Tôi có 01 chiếc xe tải ….. tấn, BKS: ………. . Hiện nay, theo quy định của pháp luật, xe của tôi không được chạy trong các tuyến phố trung tâm thành phố. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép Qúy cơ quan cho phép xe của tôi được lưu thông trong các tuyến phố cấm của trung tâm thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Tôi kính mong Qúy cơ quan có thể xem xét và nhanh chóng xử lý yêu cầu của tôi để đảm bảo quyền và lợi ích của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm

Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 16
Thủ tục hành chính Xem thêm