Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm

1 193

Mẫu đơn xin được cấp giấy phép vào phố cấm

Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy phép vào phố câm. Mẫu nêu rõ nội dung xin cấp, thông tin người làm đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được cấp giấy phép vào phố cấm

Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm

Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp phép vào phố cấm.

Mẫu đơn xin giấy phép vào phố cấm gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin cấp giấy phép

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 193
Thủ tục hành chính Xem thêm