Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập

1 305

Mẫu đơn xin được hỗ trợ kinh phí học tập

Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập là mẫu đơn được học sinh, sinh viên thuộc diện hỗ trợ hoặc miễn giảm học phí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi học thêm ở nước ngoài thuộc diện được người lao động hỗ trợ kinh phí học tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được hỗ trợ kinh phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ HỌC TẬP

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …….

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TRƯỜNG……

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-……. của Hiệu trưởng Trường….. quy định về miễn giảm học phí đối với sinh viên trong phạm vi Trường…….

Em tên là…………………………………………… Sinh ngày…………………….

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………… cấp ngày …/…/… tại………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….…….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………….……..

Sinh viên lớp…., Khoa….., Trường…………………………………………….……

Em xin trình bày với Nhà trường một nội dung như sau:

Theo điều ….., quyết định số …./QĐ-…… của hiệu trưởng Trường….. quy định về miễn giảm học phí, em thuộc trường hợp được miễn 70% học phí trong 01 kì. Vì vậy, em kính đề nghị Nhà trường xem xét việc miễn giảm học phí cho em theo đúng quy định của Nhà trường. Kèm theo đơn này, em xin gửi đến Nhà trường chứng nhận hộ nghèo có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã/phường……. nơi em đang có hộ khẩu.

Kính mong Nhà trường nhanh chóng và kịp thời giải quyết yêu cầu của em để em được đảm bảo quyền và lợi ích của mình

Em xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập

Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 305
Thủ tục hành chính Xem thêm