Mẫu đơn xin học giáo lý hôn nhân

Mẫu đơn xin được học giáo lý hôn nhân

Mẫu đơn xin được học giáo lý hôn nhân là mẫu đơn được lập ra để xin được học giáo lý hôn nhân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người xin học, lý do xin đi học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được học giáo lý hôn nhân như sau:

GIÁO PHẬN ................

GIÁO HẠT ...................

GIÁO XỨ .....................

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Kính trình cha xứ.

Con là: ......................................................................................................

Sinh ngày……….tháng……….năm……….

Con ông: …………………….…….……và bà: ...........................................

Thuộc giáo họ…………………….…….. giáo xứ .......................................

Địa chỉ: ......................................................................................................

Và bạn con là: ...........................................................................................

Sinh ngày……….tháng……….năm……….

Con ông: …………………….…….……và bà: ............................................

Thuộc giáo họ…………………….…….. giáo xứ ........................................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Chúng con viết đơn này kính trình cha xứ cho chúng con được học giáo lý Hôn nhân, và giáo lý Hội Thánh Công Giáo để được cử hành Bí tích hôn nhân theo Giáo luật.

Chúng con xin cam kết học nghiêm túc, đầy đủ thời gian và các môn học đã quy định.

Chúng con xin chân thành cám ơn cha xứ.

............, ngày...tháng...năm...

Người làm đơn

Mẫu đơn xin được học giáo lý hôn nhân

Mẫu đơn xin được học giáo lý hôn nhân

Đánh giá bài viết
1 2.072
Thủ tục hành chính Xem thêm