Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy

Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy

Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy là mẫu đơn xin được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được dạy hợp đồng với nhà trường. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin người làm đơn, chuyên môn nghiệp vụ, thông tin trường học xin giảng dạy hợp đồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy tại đây.

Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy

Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy như sau:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

             Kính gửi:

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh .....

- Ban giám hiệu trường ................

Tôi tên là: ...........................................................................................................

Sinh ngày: ..........................................................................................................

Nơi sinh: .............................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ...................................................................................................

Dân tộc: ................................................ Tôn giáo: .............................................

Trình độ chuyên môn: ...................................... Chuyên ngành: ........................

Nơi đào tạo: ................................................. Năm tốt nghiệp: ............................

Sau thời gian hợp đồng giảng dạy tại trường tiểu học .............................., tự thấy bản thân có đủ điều kiện, khả năng, năng lực tiếp tục công việc. Đồng thời với nguyện vọng thiết tha được góp phần nhỏ bé của mình với sự nghiệp giáo dục. Vì vậy tôi viết đơn này kính gửi quý lãnh đạo, xin được tiếp tục hợp đồng giảng dạy tại tiểu học ......................... Tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm tốt và cố gắng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  ..........., ngày...tháng...năm...
                       Người viết đơn

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------------

........., ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ...........................

Tôi tên là: ...............................................................................................................

Sinh ngày ...............................................................................................................

Nơi sinh: .................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ......................................................................................................

Dân tộc: .................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp một việc như sau:

Tôi đã tốt nghiệp trường ........................................................................................

Khóa ......................................................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp: ................................................................................................

Tôi được biết nhà trường hiện tại vẫn còn thiếu giáo viên đứng lớp. Trong lúc chờ đợi cấp trên xét tuyển, bản thân tôi xét thấy có đủ điều kiện, khả năng để giảng dạy nên tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp cho phép tôi được hợp đồng giảng dạy với hình thức hợp đồng xác định thời hạn tại trường.

Tôi xin hứa sau khi được quý cấp đồng ý hợp đồng, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng và xin hứa sẽ đem hết khả năng của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa kính mong các cấp quan tâm xem xét và giải quyết.

         Kính đơn
Đánh giá bài viết
2 13.810
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm