Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc

9 25.843

Đơn xin hưởng chế độ thai sản

Chế độ thai sản mới nhất có gì thay đổi? Bạn muốn làm đơn xin hưởng chế độ thai sản mà chưa biết viết như thế nào? Hãy cùng VnDoc tham khảo mẫu Đơn xin hưởng chế độ thai sản theo quy định mới nhất của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản này được sử dụng trong trường hợp bạn đã nghỉ việc ở doanh nghiệp và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản

Quy định mới về chế độ ốm đau, thai sản hiệu lực từ 15/02/2016

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Mẫu số C70a - HD

Đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho người đã nghỉ việc

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội..................................................................................................................

Họ và tên:............................................................................................................................................

Sinh ngày:...........................................................................................................................................

Số CMND:..........................................Cấp ngày:......................................Nơi cấp..............................

Số sổ BHXH:.......................................................................................................................................

Đã nghỉ việc từ ngày:..........................................................................................................................

Sanh con lần……vào ngày:................................................................................................................

Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:.................................................................................................

............................................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….……………………………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Ngày...........tháng...........năm.............

Xác nhận của UBND phường, xã
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày...........tháng...........năm.............

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
9 25.843
Thủ tục hành chính Xem thêm