Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương 2018

11 25.055

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương 2018

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương dùng trong năm 2018 là mẫu đơn xin ly hôn đơn phương từ một phía khi một bên không chấp nhận ly hôn. Đơn xin ly hôn đơn phương với đầy đủ nội thông tin về người làm đơn, tài sản chung khi hai người chung sống, về quyền nuôi con.... Và đơn được gửi lên toàn án nhân dân tại nơi người làm đơn sinh sống. VnDoc.com mời bạn đọc cùng xem và tải về mẫu đơn xin ly hôn đơn phương tại đây.

Thủ tục đơn phương ly hôn với người nước ngoài?

Thủ tục xin ly hôn có yếu tố nước ngoài

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin ly hôn đơn phương như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

............., ngày ...... tháng .... năm ....

ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ..........................

Tôi tên: ................................... năm sinh: ..................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:.................... ngày và nơi cấp: ....................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ..............................................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là: ............................... năm sinh: ............................

CMND (Hộ chiếu) số: ........................ ngày và nơi cấp: ...............................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ..........................................................................................

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.

* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                  Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

1. Phần nội dung đơn ly hôn:

Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm Đơn xin ly hôn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

2. Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh...), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

3. Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

4. Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ...) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong Mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung ghi không có

Đánh giá bài viết
11 25.055
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm