Mẫu đơn xin miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo

Mẫu đơn xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo

Mẫu đơn xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo là mẫu đơn được lập ra để xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin được miễn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo như sau:

Giáo phận .............

Giáo hạt ................

Giáo xứ ................

ĐƠN XIN MIỄN CHUẨN NGĂN TRỞ

HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO

Kính thưa Đức Cha ………………………………….,

Giám Mục Giáo Phận ..................................................,

Với sự giải thích về các điều kiện để được phép kết hôn khác đạo theo quy định của Giáo luật, điều 1125 và 1126, và với sự chứng nhận của linh mục …………………………………….……, Quản xứ……………………..…………..

Chúng con đồng ký tên dưới đây:

Bên Công Giáo: ......................................................................................

Sinh ………………..……….. tại ..............................................................

Rửa tội: ………………….….. tại giáo xứ: ...............................................

Thêm sức: ………………..…. tại giáo xứ ...............................................

Con Ông: ………………………..………… và Bà: ...................................

Hiện cư ngụ tại ......................................................................................

Bên không Công Giáo: ..........................................................................

Sinh ………………………. tại ................................................................

Con Ông: ………………………...…………và Bà: ..................................

Hiện cư ngụ tại ......................................................................................

Kính xin Đức Cha thương ban ơn miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo.

Bên Công Giáo: Con là .........................................................................

Con cam kết:

· Trung thành với đức tin Công Giáo và sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất đức tin;

· Sẽ làm hết sức mình để con cái được Rửa tội và được giáo dục trong Giáo Hội Công Giáo.

Bên Không Rửa tội: Con là ....................................................................

Con cam kết:

· Tránh mọi hành vi xúc phạm đến tôn giáo của chồng/vợ con và sự tự do hành đạo của chồng/vợ;

· Con đã được thông báo và ý thức rõ ràng về lời cam kết và nghĩa vụ của bên Công Giáo, là chồng/vợ con, trong đời sống đức tin Công Giáo và trong việc Rửa tội, giáo dục con cái.

Kính xin Đức Cha thương ban phép cho chúng con được kết hôn khác đạo như đơn xin.

Trong khi chờ đợi ân ban, xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con sống tốt đẹp và biết hướng tới hạnh phúc chân thật.

Chúng con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha.

............, ngày...tháng...năm...

Bên nam

Bên nữ

Nhận xét và đề nghị của Cha xứ:

...............................................................................................................

Mẫu đơn xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo

Mẫu đơn xin được miễn chuẩn ngăn trở về hôn nhân khác đạo

Đánh giá bài viết
1 357
Thủ tục hành chính Xem thêm