Mẫu đơn xin mua đất

1 26

Mẫu đơn xin được mua đất

Mẫu đơn xin mua đất là mẫu đơn được lập ra để xin được mua đất. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về mảnh đất xin mua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được mua đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

ĐƠN XIN MUA ĐẤT

Kính gửi: Ông/Bà…..

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ vào các tiêu chí và yêu cầu của bên bán đất;

Tên tôi là:……………… (Chủ hộ gia đình)

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:……………………………… Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…....

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………….….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Ngày…/…./…. tôi thấy gia đình Ông/Bà A có rao bán miếng đất tại địa điểm………Nên gia đình tôi có bàn bạc muốn mua lại miếng đất trên.

Dựa vào những tiêu chí mà gia đình Ông/ bà đưa ra như:

Tôi mong muốn được thương lượng và mua mảnh đất của Ông/bà.

Kính mong Ông/ bà xem xét để thực hiện việc mua bán đất số……

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin mua đất

Mẫu đơn xin mua đất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 26
Thủ tục hành chính Xem thêm