Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể

1 5

Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể là mẫu đơn gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể là gì?

Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể là mẫu đơn được lập ra để xin được mua hóa đơn áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, hộ kinh doanh...

2. Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:…………………………………………………………………….

1.Họ tên chủ hộ kinh doanh:

– Ngày….. tháng…….. năm sinh…………..

– Hộ khẩu thường trú: Số nhà…………….. đường phố (thôn xã):…………..………..

Quận (huyện):…………………………….. tỉnh (thành phố):…………………..……..

– Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếu có):………………………………………….……

Số nhà:……………………………….. Ngõ (ngách, xóm)…………………………….

Đường phố (thôn):…………………….. Phường (xã)………………………………….

Quận (huyện):………………………….. Tỉnh (thành phố):………………….………..

– Số CMND:………………….……….. cấp ngày………….. tháng…….. năm………

tại:………………………….……………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………………………………………

Cấp ngày:……………………………………………………………………………….

Cơ quan cấp:………………………………………………..…………………………..

– Mã số thuế số:……………………………………...…………………………………

Cấp ngày:……………………………………………………………………………….

– Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:………………………………………….……….

– Số điện thoại cần liên hệ: Số điện thoại cố định:……………………………………..

Số điện thoại di động:…………………………………………………………………..

2.Địa điểm kinh doanh:

– Số nhà:………………………………. đường phố (thôn, xóm):……………………..

Quận (huyện):………………………. Tỉnh (Thành phố):……………………………..

– Địa điểm kinh doanh trên là của gia đình hay thuê, mượn:………………….……….

…………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………….…………………

– Số điện thoại tại địa điểm kinh doanh:………………………………………………..

Tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hóa đơn, loại hoá đơn:…………..

…………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của tôi.

– Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Mẫu này áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể.

– Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải có giấy uỷ quyền kèm theo.

– Nếu địa điểm kinh doanh đi thuê, mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn

Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể

Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm