Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp

1 2

Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung và được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp là gì?

Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, thông tin về hóa đơn mua...

2. Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:…………………………………………………………………….

1.Tên tổ chức kinh doanh:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………………………………………

Cấp ngày:………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………

– Mã số thuế số:…………………………………………..…………………………….

Cấp ngày:………………………………………………………………………………..

– Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:……………………..…………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2.Trụ sở giao dịch:

– Của đơn vị:………………………………………………………..…………………..

– Đi thuê:………………………………………………………………………………..

– Mượn:……………………...………………………………………………………….

Số nhà:…………………………………….. Ngõ (ngách, xóm)…………………..……

Đường phố (thôn):…………………….. Phường (xã)………………………….………

Quận (huyện):……………..…………… Tỉnh (thành phố):……………………………

– Số điện thoại:………………………………………………………………………….

3.Các địa điểm kinh doanh khác (nếu có) trong cùng một tỉnh, thành phố:…..

*…………………………………………………………………………………………

*…………………………………………………………………………………………

*…………………………………………………………………………………………

Là cơ sở mới được thành lập, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

– Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp

Mẫu đơn xin mua hóa đơn áp dụng với doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm