Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương bản mới nhất

21 106.031

Đơn xin nghỉ việc không lương

Đối với việc nghỉ không hưởng lương: theo quy định trên pháp luật không điều chỉnh cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian nghỉ không hưởng lương thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. VnDoc xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất để các bạn tham khảo.

Cách viết đơn xin nghỉ việc: 7 bước đơn giản mà hiệu quả

Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2016

Đơn xin nghỉ việc không lương

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG
Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin nghỉ việc không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi :

- Ban Giám Đốc Công Ty 
- Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là:..…...............................................................................................................

MSNV:................................................................Bộ phận: ….......................................

Địa chỉ:….....................................................................................................................

Điện thoại liên lạc khi cần thiết:......................................................................................

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .….......... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……….......……..)

Lý do:…........................................................................................................................

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:…………….............………...........Bộ phận: …………….......

Các công việc được bàn giao:........................................................................................

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

Trưởng BP

Người làm đơn

 TP.HCNS

  Ban giám đốc

Trong trường hợp nhân viên xin nghỉ không lương không được ban giám đốc chấp thuận, bạn có thể sẽ phải tính tới phương án xin nghỉ việc. Mẫu đơn xin nghỉ việc, thôi việc viết rất đơn giản, bạn có thể tham khảo đơn xin thôi việc của chúng tôi để có khung ý tưởng viết cũng như mẫu đơn xin việc ở công ty mới.

Trong trường hợp ban lãnh đạo công ty chấp thuận đơn xin nghỉ việc, bạn sẽ cần làm các thủ tục bàn giao công việc, bàn giao tài sản công ty. Quy trình nghỉ việc được chúng tôi tổng hợp, hướng dẫn rất cụ thể. Mời các bạn tham khảo.

21 106.031
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương bản mới nhất để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm