Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay

26 98.281

Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn

Mẫu Đơn xin nghỉ việc viết tay được cập nhật mới nhất và được nhiều bạn sử dụng nhất hiện nay, bạn có thể tham khảo khi muốn làm thủ tục xin nghỉ việc ở doanh nghiệp, công ty. Sử dụng mẫu đơn xin nghỉ việc sẽ đạt được hiệu quả cũng như đảm bảo tính trách nhiệm của cá nhân bạn trong công việc sẽ giúp cho bạn để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo doanh nghiệp kể cả sau khi bạn đã nghỉ việc.

Ngoài việc tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc có sẵn, bạn có thể tham khảo cách viết đơn xin nghỉ việc mà VnDoc giới thiệu nhé!

Sơ yếu lý lịch

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm

Bộ mẫu đơn xin việc

Mẫu đơn xin việc phổ biến bằng tiếng Anh

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay:

Mẫu đơn xin nghỉ việc, thôi việc phổ biến
Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

Nội dung mẫu đơn xin thôi việc viết tay: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------

Địa danh, ngày …… tháng…… năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty …………….............................................

    - Phòng Hành chính nhân sự Công ty …………………………………..

Tôi tên là:...…….....…………………………………………………………………………..........

CMND số:.............…….....…………………………………………………………………………

Bộ phận công tác:....…………………………………………………........……………………....

Chức vụ:…………………………………………………………………………………................

Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ……………….........

Lý do: ……......………………………………………………………………………….................

……......……………………………………………………………………………........................

……......……………………………………………………………………………........................

Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………....………….……..Bộ phận:.........................

Nội dung các công việc được bàn giao:…………………………….……………................…...

……......………………………………………………………………................……………..........

……......…………………………………………………………………………................….........

……......……………………………………………………………………………..........................

Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguyễn Văn A

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn B

* Chú ý: Lý do xin nghỉ việc có thể là:

  • Lương thấp, công việc nhàm chán, môi trường làm việc không phù hợp, hoặc do sếp quá khó tính
  • Cần thời gian tập trung vào việc học hành, nâng cao kiến thức
  • Bạn có một dự án, một hướng đi riêng để tự do phát triển
  • Bạn muốn tìm đến một môi trường mới để thử thách bản thân
Đánh giá bài viết
26 98.281
Việc làm - Nhân sự Xem thêm