Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu

1 6

Mẫu đơn xin được phép chụp ảnh kỷ yếu

Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu là mẫu đơn được lập ra để xin được phép chụp ảnh kỷ yếu. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin phép... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được phép chụp ảnh kỷ yếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN PHÉP CHỤP ẢNH KỶ YẾU

Kính gửi HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………..

Em là:……………………………………. Sinh ngày…………………….…………

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………… cấp ngày …/…/… tại…..…

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………….….

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….…..

Hiện đang là lớp trưởng lớp….., Khoa……, Trường……….

Em xin trình bày với Nhà trường một việc như sau:

Ngày …/…/…, lớp em muốn tổ chức chụp ảnh kỉ yếu nhằm mục đích lưu giữ lại những khoảnh khắc thời sinh viên. Lớp em mong muốn được mượn hội trường và sân trường để tổ chức buổi chụp ảnh ý nghĩa này.

Em kính mong Nhà trường xem xét và xử lý yêu cầu của tập thể lớp em một cách nhanh chóng và kịp thời.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu

Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Thủ tục hành chính Xem thêm