Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu

1 53

Mẫu đơn xin được phép chụp ảnh kỷ yếu

Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu là mẫu đơn được lập ra để xin được phép chụp ảnh kỷ yếu. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin phép... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được phép chụp ảnh kỷ yếu

Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu

Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu thường được cá nhân là học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được phép chụp ảnh kỷ yếu.

Mẫu đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin phép chụp kỷ yếu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 53
Thủ tục hành chính Xem thêm