Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

1 9.778

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng viết tay

Nhiều Đảng viên do hoàn cảnh gia đình hay một vài lý do cá nhân nào đó nên phải rút khỏi Đảng. Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng viết tay mà VnDoc.com giới thiệu sau đây là tài liệu tham khảo hữu ích để các bạn tham khảo và dựa trện thực tiễn để áp dụng cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.

Nội dung của đơn xin ra khỏi Đảng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ đảng :........Đảng bộ xã................huyện.................tỉnh...........

Họ và tên đảng viên:....................................................................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................................

Là đảng viên của chi bộ..........................Đảng bộ xã...................................................

Ngày vào Đảng:......./....../............; Ngày chính thức kết nạp Đảng:........./......./...........

Số thẻ đảng viên:..........................................................................................................

Tôi xin trình bày với các cấu ủy Đảng nội dung như sau:

.......................................................................................................................................

(Lưu ý: Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể các Đảng viên đưa ra lý do hợp lý của mình, VnDoc.com chỉ đưa ra một ví dụ mang tính chất tham khảo dưới đây)

Tôi là đảng biên chi bộ xóm 5 trực thuộc Đảng bộ xã………huyện………tỉnh……….. Tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng được 15 năm, trong 15 năm liền tôi luôn là Đảng viên hoàn thành tốt, xuất xắc nhiệm vụ và chưa vi phạm kỷ luật Đảng.

Hiện nay, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, tôi hiện đang là giáo viên trường THCS xã …….. bố mẹ chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo và rất cần sự chăm sóc. Tôi hiện có hai con nhỏ cần được sự chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục thường xuyên của cha mẹ. Trong khi đó, chồng tôi lại thường xuyên phải đi làm ăn xa nhà... Chính vì thế tôi không thể thu xếp được thời gian tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ cũng như việc tham gia các công tác khác của chi bộ Đảng, Đảng bộ.

Do vậy, Tôi làm đơn này mong các cấp Đảng ủy xem xét, và cho tôi xin ra khỏi Đảng theo đúng quy định của điều lệ Đảng để tôi có thể ổn định cuộc sống và tư tưởng hoàn thành tốt công việc mà đơn vị công tác.

Tôi xin hứa khi thôi đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên và tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

⇒ Tham khảo thêm: Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

Đơn xin ra khỏi Đảng

Đánh giá bài viết
1 9.778
Thủ tục hành chính Xem thêm