Mẫu đơn xin sửa chữa diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng

1 10

Mẫu đơn xin sửa chữa diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng là gì? Mẫu đơn được trình bày gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin sửa chữa diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng là gì?

Mẫu đơn xin sửa chữa diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng là mẫu đơn được lập ra để xin được sửa chữa diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng. Mẫu nêu rõ phần sửa chữa...

2. Mẫu đơn xin được sửa chữa diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

….…….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN
(V/v: Sửa chữa lại diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng)

Căn cứ vàoThông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Căn cứ vào nội quy quản lý, sử dụng Tòa nhà.

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà Số ….. hai bên đã kí kết ngày… tháng….năm……

Kính gửi: Ông………………. – Trưởng Ban quản lý Tòa nhà ……….

Ông………………. – Tổng giám đốc công ty ……………………………..

Tôi tên là: …………….……. – Tổng giám đốc công ty………………………….

Đang thuê diện tích tại:

Địa chỉ trụ sở chính:

Mã số thuế:

SĐT:

Email:

Hôm nay, tôi viết đơn này để kính xin ông cho phép tôi được phá bức tường ngăn giữa hai phòng 01 và 02 để sửa chữa, mở rộng diện tích thuê văn phòng đại diện của mình.

Dựa vào:

Điều 32: Nguyên tắc bảo trì nhà chung cư

Nên tôi đề nghị được đưa công nhân vào phá bỏ bức tường và sẽ không gây thiệt hại về những vật chất khác; bố trí lại không gian của văn phòng theo ý muốn và sử dụng văn phòng đến khi hết hạn hợp đồng mà hai bên đã kí; công ty cổ phần… sẽ chịu 30% chi phí sửa chữa.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn xin sửa chữa diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng

Mẫu đơn xin sửa chữa diện tích thuê trong tòa nhà văn phòng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm