Mẫu đơn xin tại ngoại

1 9

Mẫu đơn xin được tại ngoại

Mẫu đơn xin tại ngoại được dùng khi người đang bị tạm giam, tạm giữ để điều tra, thân nhân người đang bị tạm giam tạm giữ để điều tra có lý do chứng đáng đứng ra bảo lãnh cho những người đó được tại ngoại để điều tra. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được tại ngoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN TẠI NGOẠI

Kính gửi CƠ QUAN ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ……….

Tôi là:……………………………………. Sinh ngày………………………………

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày …/…/… tại………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan một việc như sau:

Tôi là vợ của anh………………, bị cơ quan điều tra đưa ra khỏi nhà và bị giam giữ từ …..h…., ngày…./…/….. Chồng tôi hiện đang bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã thấy chồng tôi là một người nửa tàn tật, đi lại khó khăn. Việc vệ sinh thân thể và ăn uống hàng ngày phải cần người giúp đỡ. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên bị huyết áp cao nên chế độ ăn uống và sinh hoạt luôn phải chú ý hơn người khác.

Vì những lý do trên, tôi và các con làm đơn này, xin được bảo lãnh chồng tôi được tại ngoại để điều tra. Tôi xin cam đoan, nếu chồng tôi được tại ngoại, anh ấy sẽ thường xuyên cư trú tại…………………………………………………………… và sẽ có mặt khi có yêu cầu của cơ quan điều tra. Tôi xin hoàn toàn chịu trước pháp luật về những cam đoan này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin tại ngoại

Mẫu đơn xin tại ngoại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Thủ tục hành chính Xem thêm