Mẫu đơn xin thành lập bệnh viện

1 25

Mẫu đơn xin được thành lập bệnh viện

Mẫu đơn xin thành lập bệnh viện được cá nhân lập ra để xin về việc được thành lập bệnh viện. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được thành lập bệnh viện

Mẫu đơn xin thành lập bệnh viện

Mẫu đơn xin thành lập bệnh viện là mẫu đơn thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được thành lập bệnh viện.

Mẫu đơn xin thành lập bệnh viện gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin thành lập

+ Thông tin bệnh viện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25
Thủ tục hành chính Xem thêm