Mẫu đơn xin thành lập đội bóng

1 48

Mẫu đơn xin được thành lập đội bóng

Mẫu đơn xin thành lập đội bóng là mẫu đơn được lập ra để xin được thành lập đội bóng. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về đội bóng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được thành lập đội bóng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN THÀNH LẬP ĐỘI BÓNG

Kính gửi HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG…………..

PHÒNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG

Em tên là………………………….Sinh ngày………………………………………....

Giấy chứng minh nhân dân số:……………. cấp ngày …/…/… tại ………………..

Hộ khẩu thường trú: số……, đường……., phường…….., quận………, thành phố………….

Chỗ ở hiện tại: số………, đường……., phường………, quận…….., thành phố…….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….…....…

Hiện đang là sinh viên Lớp………….... Khoa …………..….. Trường………….…..

Em xin trình bày với Qúy cơ quan nội dung sau:

Hiện nay, phong trào thể dục, thể thao của các bạn sinh viên trong trường đang được nâng cao. Các em đang có những hoạt động vô cùng bổ ích và lành mạnh, ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe như chạy bền, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền. Do vậy, em đề nghị nhà trường xem xét cho em được thành lập đội bóng đá Trường…….. . Cụ thể đội bóng đá gồm những thành viên như sau:

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Vị trí

1.

2.

3.

4.

5.

……

 

 

 

 

Trên đây là những thông tin cơ bản về các thành viên đội bóng đá Trường ……..

Em kính đề nghị Nhà trường xem xét và tạo điều kiện để em và các sinh viên trong trường có một môi trường rèn luyện thể thao chuyên nghiệp sau những giờ học căng thẳng.

Em xin chân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin thành lập đội bóng

Mẫu đơn xin thành lập đội bóng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 48
Thủ tục hành chính Xem thêm