Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

43 176.270

Đơn xin thuyên chuyển công tác hay đơn xin chuyển trường của giáo viên dành cho các cán bộ giáo viên khi muốn xin thay đổi vị trí công tác từ các đơn vị khác nhau. Mẫu đơn xin chuyển công tác được gửi đến các bạn nghiên cứu và tham khảo, giúp cho việc việc chuẩn bị cũng như viết đơn xin thuyên chuyển công tác được rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ thông tin nhất.

1. Mẫu đơn xin thuyên chuyển dành cho giáo viên là gì? 

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác dành cho giáo viên được sử dụng khi các giáo viên, cán bộ trong trường muốn chuyển vị trí công tác từ địa điểm này sang địa điểm khác, đơn vị công tác này sang đơn vị công tác khác, chuyển giữa các trường trong một huyện/tỉnh phù hợp làm việc và điều kiện thực tế của bản thân. 

2. Hồ sơ xin thuyên chuyển công tác ngành Giáo dục 

Mỗi trường sẽ có yêu cầu khác nhau, tuy nhiên các giấy tờ cơ bản bắt buộc phải chuẩn bị cần có: 

- Đơn xin chuyển công tác có sự đồng ý của người quản lý, thủ trưởng đơn vị;

- Văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến;

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận (Xác nhận của trưởng cơ quan, đơn vị nơi giáo viên đang làm việc)

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

- Bản sao hộ khẩu.

Với công chức, viên chức, giáo viên còn cần bổ sung thêm:

- Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch;

- Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương,…

3. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác ngành Giáo dục số 1

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác mà VnDoc giới thiệu đến các bạn tham khảo dưới đây là mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên. Các bạn khi tham khảo có thể dựa trên những nội dung cơ bản mà có được bản Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác phù hợp nhất với hoàn cảnh và bản thân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): …………………….……………

Tên tôi là: ............................................................ Giới tính:..................

Ngày tháng năm sinh: ...........................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:.........................................

Nơi sinh (2): .............................................................................................

Hộ khẩu thường trú (3):............................................................................

Nơi ở hiện nay (4): ……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn (5):.........................................................................

Đơn vị công tác hiện nay (6):...................................................................

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm (7): ……………………...……...…..

Quá trình công tác của bản thân (8):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lý do xin chuyển công tác (9):

................................................................................................................

................................................................................................................

Đơn vị xin chuyển đến (10):.......................................................................

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị (11)………………….......... xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

........, ngày........ tháng...... năm ........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết Đơn xin chuyển công tác 2020

(1) Người viết đơn cần xác định chính xác mình đang làm việc, đang công tác ở đâu, nắm rõ thông tin về cơ quan đoàn thể, tổ chức để có lời kính gửi tới người, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xem xét, quyết định phê duyệt nguyện vọng xin chuyển công tác.

Ví dụ lời kính gửi trong đơn xin chuyển công tác sang một trường khác trong huyện của một giáo viên tiểu học:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh A;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện B;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện C;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học D;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học E.

(2) Nơi sinh: Ghi rõ thôn/xóm/ấp/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác địa chỉ đăng ký thường trú theo sổ hộ khẩu.

(4) Nơi ở hiện nay: Ghi rõ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Mục này người khai ghi rõ:

- Chuyên ngành đào tạo

- Kết quả đào tạo: Xuất sắc, giỏi, tốt, khá, trung bình - khá, yếu

- Hệ đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, tại chức, bổ túc,…

(6) Ghi tên đơn vị, cơ quan, bộ phận, chi nhánh hiện đang công tác, làm việc (tránh nhầm lẫn với nơi muốn chuyển đến).

(7) Ghi rõ chức vụ, công việc đang đảm nhiệm

(8) Người lao động ghi rõ quá trình công tác, làm việc của bản thân từ gần nhất.

Đối với công chức, viên chức, giáo viên phải bổ sung thêm một số thông tin liên quan:

- Ngày vào ngành

- Ngày về đơn vị công tác hiện nay

- Hệ số lương

- Mã ngạch

(9) Ghi chi tiết và hợp lý hoàn cảnh của gia đình hoặc bản thân có liên quan đến việc muốn chuyển công tác. Đây sẽ là căn cứ quyết định việc có được duyệt đơn hay không.

(10) Ghi tên, địa chỉ và các thông tin liên quan (nếu có) của nơi mà người lao động muốn chuyển đến.

(11) Thủ trưởng đơn vị, cơ quan hữu quan có thẩm quyền giải quyết.

5. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:

 

 

 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo .......................................

- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Lãnh đạo

Họ và tên:......................................................................Nam............Nữ.....................

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………...............................................................

Nơi sinh:……………………………….............................................................................

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................

Đơn vị công tác:.........................................................................................................

Văn bằng chuyên môn:................................................................................................

Giáo viên môn:............................................................................................................

Năm vào ngành:................................... Năm bổ nhiệm ngạch:.......................................

Chức vụ, công việc đang làm:.......................................................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến:.............................................................................................

1/.........................................................................................................................

2/.........................................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:....................................................................................................

....................................................................................................................................

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng cảm ơn./.

  Ngày....... tháng...... năm 20......

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

6. Hình ảnh mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác ngành giáo dục
Đơn xin thuyên chuyển công tác cho giáo viên mới nhất

Với mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác của giáo viên trình bày trên đây, hi vọng các giáo viên, cán bộ trong trường sẽ chuẩn bị cho việc chuyển công tác được thuận lợi và dễ dàng nhất. 

Các bạn có thể tham khảo thêm các văn bản giáo dục đào tạo hữu ích khác như là:

Đánh giá bài viết
43 176.270
Văn bản giáo dục Xem thêm