Mẫu đơn xin vào thăm người trong trại giam

1 13

Mẫu đơn xin được vào thăm người trong trại giam

Mẫu đơn xin vào thăm người trong trại giam là văn bản của cá nhân/người thân của phạm nhân gửi đến cá nhân/cơ quan có thẩm quyền xin được thăm nom phạm nhân trong thời gian thi hành bản án của Tòa án. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được vào thăm người trong trại giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

ĐƠN XIN VÀO THĂM NGƯỜI TRONG TRẠI GIAM

Kính gửi: – Thủ trưởng cơ quan thi hành án Hình sự quận …., thành phố Hà Nội

– Giám thị trại tạm giam…..,thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự 2010;

Căn cứ Thông tư 07/2018/TT-BCA của Bộ công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân;

Tôi tên là: ……………………………………………….. Sinh năm: …………………

Giấy chứng minh nhân dân số ……………. cấp ngày …/…/… tại Công an thành phố Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: số …., ngõ….., phố……, phường…….., quận……., thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số …., ngõ….., phố……, phường…….., quận……., thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với quý Cơ quan một nội dung như sau:

Tôi là vợ của Nguyễn Đức C – sinh năm 1988, bị bắt vì Tội Trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 và bị kết án 03 (ba) năm tù giam. Hiện tại, chồng tôi đang bị giam giữ trong trại tạm giam……, thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau:

Điều 46 Luật thi hành án hình sự 2010 quy định về chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân và Khoản 2Điều 5 Thông tư 07/2018/TT-BCA của Bộ công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân, cụ thể

“2. Thân nhân là vợ (hoặc chồng) của phạm nhân có đủ điều kiện được gặp phạm nhân tại phòng riêng theo quy định tại khoản 1, Điều 46 Luật Thi hành án hình sự thì phải có giấy đăng ký kết hôn; trước khi thăm gặp phải kê khai đồ dùng, tư trang cá nhân để cán bộ có trách nhiệm kiểm duyệt, nếu đồ vật không được đưa vào thì phải gửi ở tủ tại nhà thăm gặp; phải viết giấy cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy nhà thăm gặp, có trách nhiệm quản lý, giám sát phạm nhân trong thời gian thăm gặp, không để phạm nhân vi phạm pháp luật, Nội quy của cơ sở giam giữ, đồng thời thực hiện phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Phạm nhân được gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện hành. Phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai và có giấy cam kết không mang thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù.”

Theo đó, mong Thủ trưởng cơ quan có thể tạo điều kiện để tôi được vào trại giam thăm gặp riêng chồng tôi.

Kèm theo đơn xin này, tôi còn gửi kèm theo giấy chứng nhận kết hôn (bản sao). Tôi cam đoan sẽ thực hiện nghiêm các quy định về thăm gặp phạm nhân và mang các đồ vật thăm nom theo quy định.

Kính mong Qúy cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin vào thăm người trong trại giam

Mẫu đơn xin vào thăm người trong trại giam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Thủ tục hành chính Xem thêm