Mẫu đơn xin việc vào Samsung

 Đơn xin việc viết tay vào Samsung

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Với những ai đang có nhu cầu xin việc tại công ty Samsung thì có thể tham khảo ngay mẫu đơn xin việc sau đây để sử dụng.

Nội dung của đơn xin việc vào Samsung

ĐƠN XIN VIỆC

Vui lòng chọn 3 vị trí ứng tuyển (SVMC, SEV & Support):

 

1 ___________________

 

2____________________

 

3 _____________________

Field Applicable

Chuyên ngành

ÿ SVMC: Mobile phone software R&D and field testing

IT, Electronics

(Having S/W language skills such as Java, C++)

ÿ SEV: Production

( QC, Manufacturing Engineering, Mobile Phone, VC,

Camera, Injection).

Electronics, Mechatronics

Chemical, Material Engineer

Other Engineering subjects

ÿ SUPPORT: Purchasing, Logistic, HR, Finance, IS, Infra

Human Art

Language

IT, Any Major

 

Ảnh

Họ tên

 

Ngày sinh: (DD/MM/YY)

 

Số CMT

 

Ngày cấp

 
   

Nơi cấp

 

Điện thoại

 

Giới tính

Nam Nữ

E-mail

 

Quê quán

Tỉnh

 

Địa chỉ

 

 

Thông tin trình độ

Bằng cấp

Đơn vị

Chuyên ngành

Ngày bắt đầu

Ngày tốt nghiệp

Điểm tốt nghiệp

Đại học

         

Cao học

         

Tiến sỹ

         

Khác

         

 ĐƠN XIN VIỆC

Tình trạng sức khỏe:

 

Chiều cao:

Cm

Cân nặng:

Kg

 

Tự đánh giá về tình trạng sức khỏe :

 

Đủ sức khỏe làm việc Chưa đủ sức khỏe

 

Ghi rõ bệnh mãn tính và các lưu ý khác về sức khỏe, nếu có:

Kinh nghiệm làm việc

STT

Công ty

Vị trí công việc

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Chi tiết

1

         

2

         

3

         

Tên chứng chỉ

Cấp độ

 

Ngoại ngữ

Cấp độ 1(Sơ cấp) – 5(Cao cấp)

Ghi chú

   

Tiếng Anh

1 – 2 – 3 – 4 - 5

 
   

Tiếng Hàn

1 – 2 – 3 – 4 - 5

 
   

Tiếng Trung

1 – 2 – 3 – 4 - 5

 
   

Khác

1 – 2 – 3 – 4 - 5

 

 ĐƠN XIN VIỆC

Lý do bạn muốn vào làm việc tại Samsung:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Tôi xin xác nhân thông tin nêu trên là hoàn toàn xác thực. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và kỷ luật lao động nếu khai báo sai.

Ngày:

Ký và ghi rõ tên

Mẫu đơn xin việc vào Samsung

Mẫu đơn xin việc vào Samsung

Đánh giá bài viết
1 2.450
Mẫu CV xin việc Xem thêm