Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn xin xác định ranh giới đất để bạn đọc cùng tham khảo. Đây là mẫu dùng để gửi cho cơ quan cấp trên xem xét và tiến hành xác nhận ranh giới đất.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác định ranh giới đất là gì?

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất là mẫu đơn được lập ra để xin được xác định ranh giới đất. Mẫu nêu rõ nội dung xin xác định, thông tin người làm đơn...

2. Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..........., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN RANH GIỚI ĐẤT Ở

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………………………..

Tôi tên là: ………………………………… Sinh năm: ……………….

CMND số: …………………. Cấp ngày: ………………. Tại: …………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là người sử dụng thửa đất số …. tờ bản đổ số ….. địa chỉ: ………………………… Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………… do …………… cấp ngày …./…./…..

Hiện nay, tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất trên cho ông/ bà….………… (CMND số: ………………. do Công an ….. cấp ngày: ………; trú tại: ………). Do yêu cầu của ông/ bà ……………….., tôi cần xác minh ranh giới đất mà tôi đã cung cấp thông tin cho ông/ bà………………. là đúng.

Vì vậy, bằng văn bản này tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận ranh giới đất giữa phần đất thuộc quyền sử dụng đất của tôi và những phần đất liền lề được xác định đúng thông tin sau:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận ranh giới thửa đất cho tôi để tôi sớm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ………….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất số 2

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất là mẫu đơn được lập ra để xin được xác định về ranh giới đất.

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin xác nhận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.758
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm