Mẫu đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao

2 7.398

Mẫu đơn xin xác nhận là người dân tộc thiểu số vùng cao

Mẫu đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được xác nhận là người dân tộc thiểu số có sổ hộ khẩu ở vùng cao. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin xác nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn xin xác nhận tại đây.

Mẫu đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao

Mẫu đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên

Kính gửi: ..................................................

Tôi tên là:........................................ Dân tộc:....................................................

Ngày sinh:.......................................... Nơi sinh:................................................

CMND:.............................. Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.............................

Họ tên cha:............................................ Dân tộc: ............................................

Họ tên mẹ:............................................. Dân tộc: ............................................

Hộ khẩu thường trú (Ghi cụ thể phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận tôi thuộc diện sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, có bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Và đã đăng ký hộ khẩu tại địa phương trên 03 năm tính từ thời điểm ngày … tháng … năm …… đến nay (năm ……..)

Lý do: xin xác nhận để làm hồ sơ xét Trợ cấp xã hội tại Trường ................................ theo chính sách của Nhà nước hiện hành.

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ghi trong đơn.

Xin chân thành cảm ơn!

  .........., ngày...tháng...năm... 
 Xác nhận của chính quyền địa phương Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Đánh giá bài viết
2 7.398
Thủ tục hành chính Xem thêm