Mẫu đơn xin xác nhận mồ côi cha mẹ

Đơn xin xác nhận thuộc diện mồ côi

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn xin xác nhận mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa. Mẫu bao gồm các thông tin: Họ và tên, dân tộc, ngày sinh, nơi sinh, CMND, nơi cấp, lý do xin xác nhận mồ côi.... Mời các bạn tham khảo và tải về đơn xin xác nhận.

Nội dung của Đơn xin xác nhận mồ côi cha mẹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

Kính gửi:........................................................

Tôi tên là: ....................................Dân tộc:..............

Ngày sinh: ...........................Nơi sinh:......................

CMND: .....................Ngày cấp: ....................Nơi cấp:...............

Nay tôi làm đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận tôi thuộc diện sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Lý do: xin…………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ghi trong đơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của cơ quan Thương binh và Xã hội

………….., ngày … tháng … năm ……

Người viết đơn

Mẫu đơn xin xác nhận mồ côi cha mẹ

Mẫu đơn xin xác nhận mồ côi cha mẹ

Đánh giá bài viết
1 5.983
Thủ tục hành chính Xem thêm