Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện

1 62

Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện là gì? Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận nằm viện, xác nhận đang điều trị tại bệnh viện. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn xin xác nhận, thông tin xác nhận của bệnh viện...

2. Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
ĐƠN XIN XÁC NHẬN NẰM VIỆN, ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BÊNH VIỆN

Kính gửi: ………………………………....

Tôi tên: …………………………………………………, sinh năm: …………………

Thường trú tại : ............................................…………………..............................

Thân nhân (Ông, Bà, Cha, Mẹ, Con) của tôi là :..................................................

Nhập viện ngày:……/……/ ………, hiện đang điều trị tại khoa……….................

Nay tôi làm đơn này kính mong ………………………………......... xác nhận …..……………………… tôi đang điều trị tại đây.

Lý do: ……………………………………………………………………………......…

............................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận bệnh nhân: ........................................................... , sinh năm: ……………

Số hồ sơ bệnh án: ...........................................…........................................................

Chẩn đoán: .................................................................................................................

Ngày vào viện:.............................................................................................................

Hiện đang điều trị tại: .................................................................................................

 

….…………, ngày…tháng…năm…

Bác sĩ

Giám đốc

Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện

Mẫu đơn xin xác nhận nằm viện, đang điều trị tại bệnh viện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 62
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm