Mẫu đơn xin xác nhận người phụ thuộc

1 41

Mẫu đơn xin được xác nhận người phụ thuộc

Mẫu đơn xin xác nhận người phụ thuộc là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và thực hiện việc xác nhận thông tin về việc một hoặc một số cá nhân là người phụ thuộc của một chủ thể xác định. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận người phụ thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGƯỜI PHỤ THUỘC

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………..

– Ông………………. – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền, tùy vào mục đích bạn xin xác nhận và yêu cầu của chủ thể yêu cầu bạn nộp xác nhận)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:…………………………………. Sinh năm:………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………….…………………

Hiện tại cư trú tại:…………………………………………………….……………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên tổ chức/Công ty/… :………………………………………….…………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………..………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………………………………... Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……………………. Chức vụ:……………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………..………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………..……………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….…….

Căn cứ đại diện:………………………………………………………………………..)

(Công ty) tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà… sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận người phụ thuộc, ví dụ, công ty bạn đang chuẩn bị khai thuế cho cơ quan thuế, nên yêu cầu bạn khai các thông tin về thu nhập cá nhân, số lượng người phụ thuộc để tính thuế, tính giảm trừ gia cảnh. Trong đó yêu cầu bạn phải có xác nhận về những người phụ thuộc của chủ thể có thẩm quyền để đảm bảo những thông tin mà bạn khai là đúng sự thật,…)

Với những lý do sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp)

(Công ty) Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà/… xem xét trường hợp trên của ……………. và tiến hành xác nhận những đối tượng sau:

1./Ông/Bà:…………………………………………. Sinh năm:………………….……

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………...……………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………….………………...

2./Anh/Chị:…………………………………………. Sinh năm:………………….……

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………...……………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………...…………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………..……….

3./Cháu:…………………………………………. Sinh năm:……………………..….

Nơi sinh:………………………………………………………………….……………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Là những người phụ thuộc vào……………………………………………………..…..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận,…)

(Công ty) Tôi xin cam đoan những thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà… xem xét và xác nhận thông tin về người phụ thuộc của……………… trong thời gian………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của……………….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận người phụ thuộc

Mẫu đơn xin xác nhận người phụ thuộc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 41
Thủ tục hành chính Xem thêm