Mẫu đơn xin xác nhận phần mộ liệt sĩ

1 63

Mẫu đơn xin được xác nhận phần mộ liệt sĩ

Mẫu đơn xin xác nhận phần mộ liệt sĩ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xác nhận một hoặc một số phần mộ nhất định là phần mộ liệt sĩ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận phần mộ liệt sĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN PHẦN MỘ LIỆT SĨ

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………

– Ông/Bà………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền, như Phòng lao động thương binh và xã hội,… tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:……………………………………………………… Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………..………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………..…………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..…….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận phần mộ liệt sĩ, ví dụ:

Ngày…/…./……, theo yêu cầu/quyết định/….. của ……, tôi tiến hành lập phần mộ cho liệt sĩ………………… hoạt động tại…………….. trong thời gian còn sống. Và tôi là chủ thể có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ/…. phần mộ này.

Ngày…/…./……., địa phương tôi có tổ chức hỗ trợ cho những cá nhân có đóng góp cho việc chăm sóc/bảo vệ/…. phần mộ liệt sĩ. Và tôi đã nộp hồ sơ vào ngày…/…./…… tới …………… vào ngày…/…./…..

Tuy nhiên, hồ sơ để được hưởng chế độ hỗ trợ này của tôi còn thiếu xác nhận phần mộ của…………….. mà tôi chăm sóc/bảo vệ từ ngày…/…./….. là phần mộ liệt sĩ.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận:

Phần mộ tại vị trí:………………………………………. Mà tôi chăm sóc/bảo vệ/…. từ ngày…/…/…… theo……………….. là phần mộ liệt sĩ.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của……………….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận phần mộ liệt sĩ

Mẫu đơn xin xác nhận phần mộ liệt sĩ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 63
Thủ tục hành chính Xem thêm