Mẫu đơn xin xác nhận rơi giấy tờ

1 18

Mẫu đơn xin được xác nhận rơi giấy tờ

Mẫu đơn xin xác nhận rơi giấy tờ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận việc một hoặc một số giấy tờ cụ thể của một hoặc một số cá nhân, chủ thể nào đó bị rơi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận rơi giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN RƠI GIẤY TỜ

Kính gửi: – Công an xã (phường, thị trấn)……………

– Ông………………… – Trưởng công an xã (phường, thị trấn)………………

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………………………………. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………..…………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………..……………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận rơi giấy tờ, ví dụ:

Ngày…/…./….. tôi có làm đơn/thông báo về việc đánh rơi những giấy tờ sau:………………….. trong quá trình di chuyển từ………………. đến……………….. vào hồi….giờ ….phút, ngày…./…../…… tại trụ sở Công an xã………………. Và tiến hành thông báo tìm kiếm.

Tới nay, là ngày…/…./……, việc thông báo tìm kiếm vẫn chưa có kết quả nhưng tôi cần…………. để thực hiện thủ tục………………….)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận:

Những giấy tờ sau của tôi:……..………………………………………………… đã bị rơi/thất lạc/….. vào ngày…/…./…… theo thông báo của tôi tới Quý cơ quan trước đó.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận việc rơi giấy tờ trên cho tôi để tôi có căn cứ thực hiện thủ tục……………..

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của……………….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận rơi giấy tờ

Mẫu đơn xin xác nhận rơi giấy tờ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
Thủ tục hành chính Xem thêm