Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích

1 15

Mẫu đơn xin được xác nhận xóa án tích

Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và thực hiện việc xác nhận một hoặc một số chủ thể cụ thể đã được xóa án tích. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận xóa án tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN XÓA ÁN TÍCH

Kính gửi: – Tòa án nhân dân quận (huyện, thị xã)…………….

– Ông…………………… – Chánh án TAND quận (huyện, thị xã)……………………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như Sở tư pháp, chủ thể tiến hành trích đo,… sao cho phù hợp với trường hợp của bạn)

– Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………………………………. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………...………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..….

Tôi xin trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận xóa án tích, ví dụ:

Ngày…/…./…… , tôi bị kết án về tội……………. theo Bản án hình sự số……… do TAND huyện (quận, thị xã)…………… ngày…/…./….). Theo đó, tôi phải:………………….. (hình phạt mà bạn phải chịu) và bắt đầu thi hành vào ngày…./…./……

Tới ngày…/…./……, tôi đã chấp hành xong tất cả hình phạt trên.

Căn cứ Điều 70/Điều 71 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“…” (Bạn trích căn cứ áp dụng trong trường hợp của bạn)

Tôi nhận thấy, hiện nay là ngày…./…./….. tôi đã đủ điều kiện để được xóa án tích về…………………)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý Tòa tiến hành xem xét và xác nhận xóa án tích cho tôi từ…./…../……..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý Tòa xem xét và xác nhận thông tin trên cho tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích

Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Thủ tục hành chính Xem thêm