Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích

1 31

Mẫu đơn xin được xác nhận xóa án tích

Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích là văn bản được cá nhân lập ra để xin được xóa án tích. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận xóa án tích

Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích

Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được xác nhận xóa án tích.

Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin xác nhận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 31
Thủ tục hành chính Xem thêm