Mẫu đơn yêu cầu chịu trách nhiệm nộp phạt

1 9

Mẫu đơn yêu cầu về việc chịu trách nhiệm nộp phạt

Mẫu đơn yêu cầu chịu trách nhiệm nộp phạt là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc chịu trách nhiệm nộp phạt. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung yêu cầu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn yêu cầu về việc chịu trách nhiệm nộp phạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘP PHẠT

Kính gửi: ông…tổ trưởng tổ dân phố …………

– Căn cứ vào bản nội quy dân phố được ký giữa các hộ dân cư

Tôi tên là:……………………………………………………………………………..

CMND số…cấp tại….ngày…/…/…

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………

Theo quy định của bản nội quy dân phố thì từ 18h00-19h00 sẽ có xe đến thu gom rác thải, các hộ dân cư đem rác đi vứt. Nhưng gần tuần nay đầu ngõ Quỳnh tràn ngập rác thải, mặc dù ở đó đã có treo biển cấm vứt rác. Sau khi theo dõi lại camera trước cửa nhà tôi phát hiện ra anh….., địa chỉ chính là thủ phạm vứt rác. Tôi đã trao đổi lại với anh… nhưng anh vẫn cương quyết về hành vi của mình.

Xét thấy Điều 7 bản nội quy dân phố quy định

“ Các hộ rác đình phải bỏ rác đúng nơi quy định nếu không sẽ bị xử phạt từ 200.000 -500.000VNĐ”.

Tôi đề nghị ông… cần xử phạt đối với hành vi vứt rác bừa bãi của anh… để ngăn chặn hành vi trên nhằm giúp chúng ta có một khu phố sạch sẽ văn minh, bảo vệ môi trường”.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn yêu cầu chịu trách nhiệm nộp phạt

Mẫu đơn yêu cầu chịu trách nhiệm nộp phạt

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Thủ tục hành chính Xem thêm