Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

1 19.717

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu đơn dùng cho cá nhân, tổ chức yêu cầu với cơ quan có thẩm quyền giải quyết về việc tranh chấp đất đai của cá nhân, tổ chức đó. Mẫu đơn ghi rõ về nguyên nhân tranh chấp đất đai, nội dung muốn cơ quan có thẩm quyền giải quyết...... Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại đây.

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với đất đai

Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Nội dung cơ bản của mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

................., ngày......tháng......năm.......

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ............................

Tên tôi là (tên hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất): .........................................................

.................................................................................................................................

Sinh năm: ..................................................................................................................

CMND số ..................................., do Công an ......................, cấp ngày ......................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

Địa điểm khu đất tranh chấp (ghi rõ số nhà, tên đường, khóm,ấp, xã (thị trấn, phường, huyện):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số: .............., thửa đất số: ............, diện tích đất tranh chấp: .................................m2;

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà): .............................. Địa chỉ tại: ..................................................................................................................

Tóm tắt sự việc dẫn đến việc tranh chấp đất đai: ...........................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đến nay, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã ......... tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông/ bà ................................................ trú tại ................................................ để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.

Nội dung đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết: ..................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Kính mong quý cơ quan sớm xem xét giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- ............................................;

- ............................................;

- ............................................;

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 19.717
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm