Mẫu đơn yêu cầu giám định chất lượng thực phẩm

1 5

Mẫu đơn yêu cầu về việc giám định chất lượng thực phẩm

Mẫu đơn yêu cầu giám định chất lượng thực phẩm là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc giám định chất lượng thực phẩm. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung yêu cầu giám định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn yêu cầu về việc giám định chất lượng thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Kính gửi: Cán bộ phòng xét nghiệm Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia.

– Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007

Tôi tên là:…………………………………………………………………………..

CMND số…cấp tại….ngày…/…/…

Địa chỉ thường trú: ……………………..…………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………….……..

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………

Hôm nay 03/04 tôi có mua 2 suất bún bung tại địa chỉ 123 Kim Ngưu để mang về nhà ăn. Khi ăn được khoảng một phần ba bát tôi phát hiện, thịt trong bát có nhiều đốm trắng. tôi và gia đình nghi ngờ thịt trong bát là thịt đã bị nhiễm dịch lợn tả Châu Phi.

Xét thấy theo k1 điều 19 quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định

“1. Tiến hành thử nghiệm, giám định, kiểm định chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định”.

Tôi đề nghị Cán bộ phòng xét nghiệm Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia xét nghiệm số thực phẩm trên và sớm đưa ra kết quả. Giúp tôi và mọi người có thể tránh được cơ sở thực phẩm không đảm bảo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn yêu cầu giám định chất lượng thực phẩm

Mẫu đơn yêu cầu giám định chất lượng thực phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Thủ tục hành chính Xem thêm