Mẫu đơn yêu cầu làm rõ nguồn gốc sản phẩm

1 8

Mẫu đơn yêu cầu về việc làm rõ nguồn gốc sản phẩm

Mẫu đơn yêu cầu làm rõ nguồn gốc sản phẩm là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc làm rõ nguồn gốc sản phẩm. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung yêu cầu, thông tin sản phẩm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn yêu cầu về việc làm rõ nguồn gốc sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU LÀM RÕ NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Kính gửi: ông… trưởng Công an Quận Hai Bà Trưng

– Căn cứ vào luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Tôi tên là:……………………………………………………………………………..

CMND số…cấp tại….ngày…/…/…

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………….

Hôm nay ngày 03/04/2019 tôi có đặt mua một thùng mỹ phẩm 3CE với giá 350.000VNĐ/cây, tại số ……... Nhưng sau khi nhận được sản phẩm thì lại không giống với trên hình ảnh mà shop cam kết, bên trong sản phẩm và vỏ ngoài đều không có tem của thương hiệu.

Xét thấy, Điều 17 Quyền của người tiêu dùng quy định

“…

5. Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa thực hiện trách nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Căn cứ vào k1 điều 19 quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

“1. Tiến hành thử nghiệm, giám định, kiểm định chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định”.

Tôi đề nghị ông…trưởng Công an Quận …. tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc của sản phẩm của lô mỹ phẩm trên, để đem lại sự an toàn cho người tiêu dùng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn yêu cầu làm rõ nguồn gốc sản phẩm

Mẫu đơn yêu cầu làm rõ nguồn gốc sản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Thủ tục hành chính Xem thêm