Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

1 17

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được mẫu đơn yêu cầu nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là gì?

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc trả lời tiến độ. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, tiến độ thụ lý vụ án...

2. Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc trả lời tiến độ thụ lý vụ án.

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung yêu cầu trả lời

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm