Mẫu giấy bán, cho, tặng xe mới nhất Mẫu giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

Giới thiệu

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe mới nhất

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn tham khảo mẫu giấy bán xe máy chính chủ hoặc không chính chủ dưới đây của chúng tôi.

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Thủ tục đăng ký xe máy điện

Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe mới nhất

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe

Nội dung cơ bản của mẫu giấy bán, cho, tặng xe mới nhất như sau:

MẪU GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20 /2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:............................. Số CMND hoặc hộ chiếu:...................................

Ngày cấp:.................................................Nơi cấp:..........................................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có).................................................................................

Địa chỉ thường trú................................Số CMND hoặc hộ chiếu........................................

Ngày cấp..........................................Nơi cấp:..................................................................

Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này:

Loại xe máy chuyên dùng:............................Màu sơn:.......................................................

Nhãn hiệu (mác, kiểu):......... ..................Công suất:...........................................................

Nước sản xuất:.....................................Năm sản xuất:......................................................

Số động cơ:..........................................Số khung..............................................................

Kích thước bao (dài x rộng x cao):.....................Trọng lượng..............................................

Biển số đăng ký (nếu có):...............Ngày cấp...............Cơ quan cấp....................................

Nơi cấp:...........................................................................................................................

Nay tôi bán, cho, tặng chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông bà)

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................

Số CMND hoặc hộ chiếu số:.......................ngày cấp.................Nơi cấp..............................

Các loại giấy tờ kèm theo bao gồm:

TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang
1          
2          
3          
  ..........., ngày.....tháng.......năm......
Xác nhận của chính quyền cấp xã
nơi người bán, cho, tặng đăng ký thường trú.
(Nội dung xác nhận là chứng thực chữ ký
của người bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng)

Người bán, cho, tặng ký tên
(Ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú: Nếu là đồng chủ sở hữu phải có đủ chữ ký của đồng chủ sở hữu.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy bán, cho, tặng xe mới nhất để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính