Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do

Mẫu giấy chứng nhận về việc lưu hành tự do

Mẫu giấy chứng nhận về việc lưu hành tự do là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc lưu hành tự do. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, thông tin về sản phẩm lưu hành... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc lưu hành tự do như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Bộ Y tế

THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM
Ministry of Health

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
FREE SALE CERTIFICATE

BỘ Y TẾ CHỨNG NHẬN:
Ministry of Health of Vietnam certifies:

Nhà máy sản xuất dược phẩm:
The pharmaceutical manufactuer:

Địa chỉ:
Address:

Được sản xuất và lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam sản phẩm dược sau:
Has been authorized to legally manufacture and trade in whole territory of Vietnam the folloing pharmaceutical product:

TÊN THUỐC

Name of product:

HOẠT CHẤT CHÍNH

Active ingredient (s):

ĐÓNG GÓI

Packaging:

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Specification:

HẠN DÙNG:

Shelf-life:

SỐ ĐĂNG KÝ:

Registration number:

BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ:

Which was approved in the decision:

GIẤY PHÉP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN NGÀY:

This certificate is valid until:

Name of authorized person

Mẫu giấy chứng nhận về việc lưu hành tự do

Mẫu giấy chứng nhận về việc lưu hành tự do

Đánh giá bài viết
1 42
Thủ tục hành chính Xem thêm